Det krävs mer än träning för att bli en mästare

basketball-95607_1280

En vanlig uppfattning som självhjälpsböcker och föreläsare återkommer till är att det behövs 10.000 timmar av träning för att bli mästare inom ett område. En annan tanke som delvis är en slutsats av den första är att alla kan bli mästrare bara de lägger ner 10.000 timmar av träning. I mindre nogräknade självhjälpssammanhang är budskapet såklart att alla kan bli precis vad de vill bara de bestämmer sig för det – det är ju vad alla vill höra.

Forskare vid bl.a Princeton University har gått igenom ett stort antal undersökningar (en sk metaanalys) inom området prestation och träning och funnit ett intressant mönster – 10.000-timmars regeln existerar inte och det krävs mer än bara träning.

Inom de områden man undersökt tex shack, musik (vissa instrument), sport (fotboll, brottning) plus några andra områden, stod träningen för mellan mellan 26 och 1 procent av resultaten. I snitt i hela undersökningsmaterialet stod träningen för endast 12 procent av skillnaden i resultat.

Nu antar jag att du funderar på samma fråga som forskarna själva, nämligen vad är det då som mer gör skillnaden mellan mästare och amatörer? Det finns inga klara svar men forskarna spekulerar om flera olika faktorer som spelar in tex

  • personlighet
  • intelligens
  • hur tidigt man börjar i livet
  • kapaciteten i hjärnans arbetsminne

Helt klart är den fortsatta forskningen på det här området mycket intressant om vi kan få fram mer precisa svar på vad som ger resultat. Alla kanske inte gillar den här tanken då den innebär att människor inte är jämlika när det gäller prestationer, att det finns människor som är födda till att bli vinnare inom ett specifikt område och andra inte.

Tanken på att människor är olika och bär på vissa egenskaper från grunden har Steven Pinker, professor i psykologi vid Harvard skrivit om i en omtalad bok, The blank slate, han kan även ses här 

Fortfarande krävs mycket träning för att nå mästarresultat men slutsatserna man kan dra är att genetik, talang och fallenhet har betydelse och att skillnader i prestationer inte enbart kan förklaras med ett visst antal timmars träning utan med fler faktorer som forskarna nu söker förklara.

motorcycle-293571_1280

En annan slutsats som kanske inte är lika populär band självhjälpsförfattare och inspiratörer (här svär jag i framgångskyrkan) är att alla inte kan bli vad de vill (och tillhöra toppen) bara genom att träna sig till det.

”Such categorical claims* are incorrect. The evidence is quite
clear that some people do reach an elite level of performance
without copious practice, while other people fail to do so
despite copious practice”

källa

*att mästarnivå enbart nås genom enormt mycket arbete

– ”Ja men jag har läst om en kvinna om vilken ingen trodde att hon skulle lyckas och att alla (läkare och experter) hade dömt ut henne. Men hon bestämde sig att hon skulle klara av det och idag tillör hon eliten.” (en typisk självhjälpsanekdot som framhålls om exempel på att alla kan lyckas).

Ja det finns alltid någon som lyckas, även mot alla odds, precis som det alltid finns några som tar hem högvinsterna i ett lotteri eller spel. Man får sällan höra deras historia som inte tog sig hela vägen.

Goda nyheter dock, för det betyder att du kan bli en mästare på ett område på kortare tid än 10.000 timmar. Det betyder också att om du harvat på med något under många år och fortfarande inte lyckats ta dig upp i rankingen kan du med gott samvete och heder ge upp och ägna dig åt något annat som du kan bli bra på.

Slutligen får tankarna från Princeton mig att tänka på dels Kjell A Nordström som sade något i stil med att morgondagens vinnare (i konkurrensen) är de som hittar något som de kan ägna sig åt med stor passion och bli riktigt duktiga på, och dels ett gammalt ordspråk som tillskrivs någon stam av den nordamerikanska ursprungsbefolkningen:

”Den bästa strategin när du upptäcker att du rider på en död häst är att stiga av”

horse-80093_1280

Mario Bosson

bilder: David Mark , Robert Balog, Licens CC0

______________________

Mario

Mario Bosson
ICC-coach
mariobosson.se

Dela / Maila / Skriv ut
  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Google
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!