Håll tyst och lyssna på mig #3

old-lady-107404_1280

Ibland vill människor inget annat än att vi håller flabben och lyssnar på dem. Helt enkelt låter dem berätta det som känns mest angeläget att tala om. De vill inte ha några råd, de vill inte höra på dina erfarenheter, de vill inte ha hjälp med att analysera innebörden i det de säger. De vill bara att någon hör på dem, någon som är närvarande annars kunde de lika gärna pratat till en vägg eller en askkopp.

Du vet hur det är när du själv har haft behov av att få prata och fått en mängd frågor som ingen ändå vill höra hela svaret på, eller när du efter några meningar blir avbruten för att få höra en förklaring av vad det är du vill säga.

Genom kursen Samtals- och intervjuteknik skulle jag få lära mig vad det verkligen innebar att tålmodigt vara tyst och låta någon berätta uttömmande om gripande händelser de varit med om.

En berättelse växer fram och tar form efterhand. Berättaren återupplever händelserna i sitt sinne och nya tankar, känslor, minnesbilder och associationer uppstår efterhand. Hur kan du ha en aning om vad som försiggår i den inre världen hos en annan människa, en värld som du står utanför och endast kan få en skymt av genom hennes ord?

-Jag ställer frågor säger du.

tennis-63733_1280

Frågor är som en serve i tennis, genom den bestämmer du var den andre spelaren måste befinna sig för att slå tillbaka bollen. På samma sätt styr du genom din fråga vad som kommer att sägas.

Inga frågor under dansen

Tillbaka till kursbänken. Istället för direkta frågor skulle vi spegla den andre i samtalet genom att upprepa ord eller fraser som personen använt. Det kan låta märkligt men när det gjordes på ett naturligt sätt fick det berättaren att fortsätta och prata och prata och verkligen tömma ur innehållet i tankarna.

Ofta använder du den här tekniken omedvetet i samtal när du upprepar någons ord som en underförstådd fråga eller uppmaning att berätta mer.

En person kan berätta hur rädd denne blev i en situation, och sedan tystna. Att personen gör en paus kanske har att göra med att denne återupplever känslan eller går tillbaka till händelsen i minnet.

Nu säger du bara:

-Rädd?

eller

-Du blev rädd (frågande eller bekräftande).

Personen fortsätter nu att berätta om rädslan där denne slutade och på just det sätt som är bäst för honom eller henne.

Det är lätt att förstå hur en fråga som Vad blev du rädd för? eller Varför blev du rädd?, eller ännu värre, Vad gjorde du då?, Vad hände sen? skulle bryta tankegången och slå bollen utanför planen.

Inte många skulle komma på att säga: –Berätta mer om rädslan, men det är just det du gör genom att bekräfta och spegla personens ord.

När vi under kursens gång var åskådare till andras samtal och intervjuer kunde vi tydligt se att ett samtal där intervjuaren speglade och följde berättaren var som en dans där berättaren förde. När intervjuaren slutande spegla och började ställa direkta frågor blev samtalet ryckigare. Mest uppenbart var det när intervjuaren ställde en fråga som bröt berättarens tankegång, det var som att trampa någon på fötterna mitt i rörelsen.

Tango

Det här sättet att föra samtal med enbart speglingar av ord och fraser uppfattades till en början som ganska obekväm av de flesta på kursen men när vi började använda och känna oss bekväma med den blev det uppenbart hur väl den fungerade. Den visade hur mycket av det någon vill berätta som den som lyssnar kan hacka sönder med sina frågor.

Det är inte lätt att i ett blogginlägg redogöra för insikter som gjordes under en hel termin, men det jag vill belysa är hur annorlunda ett samtal kan föras som verkligen skapar ett rum för den som vill prata om något viktigt.

Att ställa frågor är inte alltid det bästa sättet att lyssna på då de precis som en hård serve kan ändra spelets utgång. Det finns tillfällen när det är bättre att sitta som åskådare och bara vara uppmärksam på bollen.

Nästa del handlar om att vara uppmärksam på det som inte sägs. Jag ska också slå hål på en ständigt återkommande myt om kommunikation.

Mario Bosson

Bilder: Thomas Heise, Alexandre Vanier, Birgitte Werner, CC0

_____________________________________

Kommande föreläsning: ”Och nu då?”

_____________________________________

Mario

Mario Bosson
ICC-coach
mariobosson.se
icc_logo_azul

 

Dela / Maila / Skriv ut
  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Google
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!