Nej du duger INTE som du är #2

 sculpture-356116_1280

När du betraktar dig själv, tänker på vem du är, vad du åstadkommit, hur du tror att andra ser på dig, vilken kompetens du besitter och därigenom kan påverka din framtid till en viss del, kanske du suckar tungt inom dig och rentav känner dig liten.

Då skickar en välmenande själ en bild till dig som du kan ha i mobilen eller skriva ut och sätta upp på kylskåpet. Där står: Jag duger som jag är. Åh vad det känns bra, men är det en bedräglig känsla?

Jakten på vinnande förhållningssätt till livet, sig själv och andra och fortsätter. Därmed också korståget mot vad jag anser är icke funktionella mantran. Förra inlägget handlade om att tanken, Jag duger som jag är, inte är särskilt praktisk i en värld där vi hela tiden mäts mot en måttstock som omgivningen sätter upp, på samma sätt som du själv har vissa krav och förväntningar på människor du möter i din vardag.

Enligt bloggar, affirmationer via sociala medier och i livsstilsmagasin uttrycks tankar på att vi genom att bekräfta oss själva med jag-är-bra-uttalanden kommer vi att må bättre, tycka mer om oss själva etc. Men stämmer denna förenklade bild av verkligheten med forskningen?

Några frågor är på sin plats.

 • Varför har människor blivit så besatta av sitt egenvärde, det är kanske det som är problemet?
 • Är det bra att i längden försöka boosta sin självkänsla och har det någon bestående effekt?
 • Vad kan hända med barn vars föräldrar använder självhjälpsbranschens enkla lösningar i tron att de ska bygga upp sina barns självkänsla?

Den här texten bygger bl.a. på tankar från Magnus Lindwalls bok ( med den lätt utmanande titeln) Självkänsla, bortom populärpsykologi och enkla sanningar. Magnus är f.ö. docent i psykologi och rumsterar på Göteborgs universitet.

Med stöd av forskning på området är en av Lindwalls slutsatser att en sund självkänsla är en effekt av hur vi lever våra liv på lång sikt och därför inget vi uppnår varaktigt genom att intala oss det.

CAM00026

Självkänslaindustrin brukar göra en distinkt skillnad mellan vem du är och vad du gör, medan forskarna säger att dessa delar är intimt förknippade med varandra. Budskapen är suggestiva i stil med ”Du har säkert problem med din självkänsla eftersom du [uppvisar olika negativa beteenden och egenskaper] om du förbättrar din självkänsla kommer du att bli en mogen och välbalanserad människa och livet kommer att förvandlas till det bättre”

En ovetande människa kan tänka ”Gud har jag en dålig självkänsla också, den måste jag fixa annars är det kört för mig”

Jakten på självkänsla och användandet av till synes enkla och snabba fixar kan ha kortsiktiga belöningar då den kan dämpa oro, ångest, och ge en känslomässig kick (vilket är lika med risk för att utveckla beroendebeteenden). En del av råden vi får kan vara skadliga i det långa loppet, andra är det inte men tar vårt fokus från det som faktiskt skulle kunna hjälpa oss.

Lindwall liknar det vid en bensinmätare som visar på tom tank. Det människor gör som börjar fokusera på sig själva och sin självkänsla/självvärde och följer populärpsykologins enkla metoder är att se bensinmätaren som problemet och börjar ge sig på den i stället för att fylla på tanken.

chevrolet-74578_1280

I forskarnas värld hänger en sund självkänsla/självutvärdering ihop med att vi upplever oss kompetenta och är socialt accepterade. En missuppfattning som därför monteras ner är den att självkänslan är något som kan behandlas och förbättras fristående från våra prestationer. Tvärtom visar forskningen att självkänsla ofta kommer som en följd av att vi presterat bra, särskilt om det är ett ett viktigt område för oss.

Med social acceptans menas inte människors medvetna strävan och jakt på att bli bekräftade utan den naturliga konsekvens av att man fungerar i ett socialt sammanhang. Självkänsla kan mer ses som en biprodukt som delvis fungerar som ett belöningssystem för våra prestationer och delvis som en mätare på att vi är socialt anpassade.

Självupphöjande affirmationer som jag duger som jag är, blir därför att be om money for nothing.

När man ser självkänslan som ett mått på hur väl en människa har lyckats att uppfylla grundläggande psykologiska behov, blir jakten på självkänslan i sig, ett beteende för att kompensera för brister som man inte ser just därför man är så upptagen med att fokusera på självkänsla. Det hela blir en ond cirkel och det är svårt att bortse från hur väl denna onda cirkel liknar den som missbrukare hamnar i.

Läs Lindwalls bok

 • Om du blir nyfiken, tycker att det låter intressant: Läs Magnus Lindwalls bok, du kommer att få en bättre förståelse om dig själv, varför vissa saker har fungerat i livet och andra inte.
 • Om du blir provocerad för att det jag skriver inte stämmer med din nuvarande uppfattning: Läs Magnus Lindwalls bok, du vinner inget på att gå runt och vara felunderrättad.
 • Har du barn vill du så klart ge dem den bästa starten i livet? Läs Magnus Lindwalls bok. Läs även om Carol Dwecks forskning, (som Lindwall hänvisar till) i hennes bok Mindset, the new psychology of success. Föräldrar kan i sin iver att berömma och bekräfta sina barn, ovetande lära dem en självhandikappande syn på sig själva.

 

Nedan följer en länk där Magnus Lindwall presenterar sin bok och sin forskning. Det han säger här kan kullkasta allt du tidigare trott dig veta.

Lindwall

När du har tagit del av Magnus bok har du också en bredare förståelse för hur komplex människan och hennes självbild är, varför enkla lösningar därför inte fungerar i längden. Du kommer att kunna sålla bort alla dåliga råd, affirmationer och träningsmodeller som sköljer över dig.

Lindwall pekar på en riktning i livet som kan leda till en sundare självkänsla, bl a. genom att sluta fokusera på dig själv och var mer uppmärksam på andras behov, sätt upp mål som betyder något för dig men som även tar hänsyn till omgivningen, inse att du inte kan allt och att du gör fel och arbeta därför med att höja din kompetens.

Sluta pilla på bensinmätaren och se till att ha full tank i stället.

Mario Bosson

__________________________

Mario

Mario Bosson
ICC-coach
mariobosson.se
icc_logo_azul

 

 

Dela / Maila / Skriv ut
 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • Google
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!