Vad är vinnarskap?

Vinnarskap är en idé…

…som går ut på att uppnå en högre grad av livstillfredställelse genom att leva enligt de värderingar som är viktigast för oss i livet.

Vinnarskap som attityd…

…sköljer bort ursäkter, undanflykter och självbedrägerier från våra tankar. Kvar blir fokus på vad som är nästa steg i vägen mot fullföljandet av uppdraget.

Vinnarskap är en process…

…som vi går in i. Vi är i ett vinnarskap eller vi gör något till ett vinnarskap tex arbetet, en relation eller livet som helhet.

Vinnarskapet är personligt och individuellt…

…vilket låter det utvecklas efter var och ens förmåga, ambition och medvetenhet.

Vinnarskapet blir ett koncept…

…som vi själva äger. En uppsättning strategier, tankar, attityder, modeller och tekniker som vi tillämpar på det område vi vill bli framgångsrika på.

Vinnarskapet gör oss medvetna…

…om vi är i en vinnande process eller inte. När vi har gjort klart för oss vad vårt vinnarskap innebär ser vi tydligt när vi tillämpar det eller står utanför genom att ha fallit tillbaka till ett icke vinnande beteende och tankemönster.

 

 

 

Dela / Maila / Skriv ut
  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Google
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!