Varför vinnarskap?

Vinnarskap – en transformation av ledarskap

 •  Vilken fråga är viktigast för dig; vad du gör, hur du gör det eller varför du gör det?

Jag kallar mig utvecklare och arbetar med ledarskap. Men jag söker en dynamik som i mitt tycke själva ordet ledarskap saknar. Ledarskap är för mig bara ett verktyg för att skapa resultat. Det svarar på vad och hur jag gör. Enbart som verktyg garanterar ledarskap inte några extraordinära resultat, välmående eller livstillfredsställelse.

När det däremot finns ett syfte, ett varför jag gör det, läggs grunden till ett starkt engagemang som kommer att ta mig hela vägen. Syftet eller varför jag gör det är något som svarar mot mina värderingar och behov. Det är här ordet vinnarskap kommer in i bilden.

Finn din egen bästa väg

Nu får du frågan: Vill du vara en vinnare? Svarar du ja är jag övertygad om att du själv vet vad du vill vinna, inom vilket område eller ”gren” du vill vara en vinnare. Ingen behöver tala om det för dig eftersom du själv vet varför.

Frågan varför är central. Varför handlar om våra innersta visioner, drömmar, mål, vår bild av oss själva nu och vem vi vill vara i framtiden. När varför vi gör något stämmer överens med oss själva blir vad och hur mer relevant – för nu vill vi lyckas. Vem vill inte vara i ett vinnarskap, vem vill inte göra sitt arbete, sitt företag, sina relationer eller hela sitt liv till ett vinnarskap?

Här är några formler som kan förklara förhållandet mellan varförvad och hur:

 • Ledarskap = processen att leda
 • Vinnarskap = processen att vinna
 • Ledarskap = Vad + Hur = att existera
 • Vinnarskap = Varför + Vad + Hur = att leva
 • Varför + ledarskap = vinnarskap

Varför vinnarskap?

Vi vill prestera bra på de områden som är viktiga för oss och vi vill nå våra mål. Jag tror att vi blir mer nöjda med livet och oss själva när vi lyckas. För att göra detta behöver vi ett starkt fokus och en tuff attityd och det är just det som jag hoppas att själva ordet vinnarskap bidrar med. För mig gör det en skillnad, jag hoppas att det gör det för dig också. Kärnbudskapet är att finna sin egen bästa väg så gillar du inte ordet finn ett annat.

Dela / Maila / Skriv ut
 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • Google
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!