Vision och mission

Befrielse och frihet

Jag har en vision som jag delar med många, en vision om vem jag kan bli och vad slags liv jag kan ge mig själv. Livet ger mig en möjlighet att skapa allt detta och när jag tänker tillbaka på mitt liv vill jag göra det med förvissningen om att jag använt den möjligheten fullt ut.

Det är förmågan att föreställa oss livet och världen i våra drömmar för att sedan skapa detta som gör oss till människor. Denna egenskap gör oss unika som varelser, denna tillgång är vår historia och vår framtid. När vi ser tillbaka på det vi uppnått kan vi beröras av känslor av storhet. Storheten ligger dock inte i vad vi åstadkommit utan vad vi som människor har blivit för att ha möjligheten uppfylla våra drömmar.

Processen att befria sig från det som håller tillbaka och skapa friheten att välja får en människa att sträcka sig ut efter det som från början inte ens var en dröm. Det var enbart en diffus känsla om att något bättre var möjligt. Men tiden blev den en medveten tanke, den blev en dröm och den blev ett val och det fanns en människa i stånd att göra valet.

Min mission är att påminna människor om denna vision och på olika sätt bidra till processen att befria och skapa frihet.

 

Dela / Maila / Skriv ut
  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Google
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!